GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

  • Domov
  • Zameranie rozostavanej stavby

Zameranie rozostavanej stavby

Ak uvažujete o hypotéke, tak v takom prípade potrebujete geometrický plán na rozostavanú stavbu. Ten slúži ako podklad na vypracovanie znaleckého posudku.
Stavba by mala mať aspoň 1m vytiahnuté múry. Iba samotná základová doska nestačí.