GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Kolaudácia stavby

Geometrický plán na zameranie novostavby je nutnou súčasťou kolaudačného konania. Od 1.7.2015 je potrebné doložiť pri kolaudácii aj zameranie adresného bodu.