GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Chcete stavať?

Odporúčam overiť hranice pozemku. Vyhnete sa problémom, že postavíte dom na cudzej nehnuteľnosti. Plot preložíte vždy, stavbu už nie …

Je vhodné si nechať urobiť polohopisné a výškopisné zameranie pozemku. Slúži ako podklad pre projektanta. Obsahuje presné priestorové pomery v okolí stavebného pozemku (oplotenie, komunikácia, inžinierske siete, susedné stavby, hranice pozemkov, vrstevnice). Je to vhodné najmä v katastrálnych územiach, kde sú nečíselné mapy. Mapa zverejnená na ZBGIS sa totiž veľmi často líši od číselne určených hraníc a nedá sa preto na ňu spoľahnúť.