GEODETICKÉ PRÁCE - Ing. Jaroslav Dičér

Adresný bod

Adresný bod je súčasťou dokumentácie potrebnej pri kolaudácii novostavby. Obsahuje vlastne navigačné údaje pre záchranné zložky. Prakticky je možné dom skolaudovať aj bez adresného bodu. Ten je potrebný až pri vydaní súpisného čísla.